KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELU-JAMME EDESAUTAT:

Luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä säästämistä

Ihmisen terveyttä ja hyvinvoinnin turvaamista

Luonnon suojelua

Paikallista työllisyyttä

"VASTUU YLI HUOMISEN"


EkoSER

SER-purku ja lajittelu EkoTerminaalissa tapahtuva SER-toiminta (sähkö- ja elektroniikkaromu) perustuu direktiivien mukaiseen purkulajitteluun. SER- lajittelumateriaalin jatkokäsittely toteutetaan ympäristösäännösten mukaisesti luvanvaraisissa käsittelytiloissa.

SER-lajittelumateriaali (jakeet) kerätään Lapin läänin alueelta Rovaniemelle edelleen toimitettavaksi..

SER-vastaanottoon kerätään käytöstä poistetut
 • suuret kodinkoneet
 • pienet kodinkoneet
 • IT-laitteet
 • telekommunikaatiolaitteet
 • radiot, tv:t, akustiikka- ja musiikkilaitteet
 • valaistus
 • lääkintälaitteistot
 • seuranta- ja valvontalaitteistot
 • lelut
 • sähkökäyttöiset työkalut
 • automaattiset jakelulaitteet.
Jaokkeiden kierrätys aloitetaan erottamalla laitteista lasi, metalli ja muovi. Esikäsittelyssä poistetaan haitalliset aineet, kuten lyijy, elohopea, kadmium, kromi ja freonit. Manuaalisessa käsittelyssä erotellaan myös pakkausjätteet, kaapelit, johtimet, piirikortit ja muoviosat, jonka jälkeen lajitellut osat murskataan ja erotellaan mekaanisesti.
Purkujakeet toimitetaan yhteistyössä Elker Oy:n kanssa edelleenkäsittelyyn valtakunnallisesti toimiville, luotettaville jälleenkäsittelijöille, kuten Kuusankoski Oy (www.elrec.com), Ekokem Oy (www.ekokem.fi) ja Outokumpu Oy:lle (www.outokumpu.com).

Metallit ovat sähkö- ja elektroniikkaromun materiaaleista parhaiten kierrätettävää materiaalia. Volyymitasolla tärkeimmät metallit ovat alumiini, teräs kupari ja sinkki.

Taloudellinen tapa hyötykäyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosia on niiden energiasisällön talteenotto.

Kaatopaikkasijoitus on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta huono vaihtoehto. Laitteiden sisältämät haitalliset aineet liukenevat kaatopaikalla ympäristöön, mikäli kaatopaikka ei ole erityisesti suunniteltu sähkö- ja elektroniikkaromulle.

Yritykset ja yksityiset henkilöt toimittavat SER-romun EkoTerminaaliin. Tarvittaessa noutopalvelumme hakee SER-romun.

Puramme romun erillaisiin jakeisiin toimitettavaksi jatkokäsittelyyn. Raaka-aineet toimitetaan teollisuuteen. Osa laitteista kunnostetaan uusiokäyttöön. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteenkäsittelylaitokseen ja laitteiden pakkausjäte toimitetaan energiateollisuuden käyttöön.